به وب سایت شرکت اکسیر دانش کاسپین خوش آمدید.
??????
ضرورت لزوم آزمایشگاه در مدارس از دید روزنامه ها و مجلات چاپ

آموزش شیمی چشم انتظار تحول، روزنامه اعتماد، سال پنجم، شماره 1315، 3بهمن ماه 1385

ششمين کنفرانس آموزش شيمي ايران که با هدف ارتقاي سطح کيفي آموزش شيمي در مدارس متوسطه کشور برگزار شده بود پنج شنبه گذشته به کار خود پايان داد. محمدجواد رضوي رئيس سازمان آموزش وپرورش استان خوزستان و رئيس ستاد برگزاري در تشريح هدف هاي اين کنفرانس گفت اين کنفرانس با هدف بررسي روش هاي مختلف آموزش شيمي، گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش شيمي، آشنايي با يافته هاي نوين شيمي، ايجاد بستر مناسب براي تبادل تجربه هاي آموزشي و ارتقاي سطح دانش شيمي برگزار شد.

محمد فرشيدي وزير آموزش وپرورش در پيام خود به اين همايش گفت: ايران از ديرباز خاستگاه علم و زادگاه انديشه بود و انديشمندان ايراني همواره در مسير توسعه علمي رشد و تکامل معنوي انسان گام برداشتند.

وي در ادامه افزود با توجه به اهميت درس شيمي براي کشور و اجراي برنامه درسي تازه اين درس در دوره متوسطه، اين همايش زمان مناسبي براي مرور فرصت هاست.

وي همچنين به برنامه هاي وزارتخانه خود براي گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي در گرايش هاي ميان رشته يي مثل «آموزش شيمي» اشاره کرد و گفت: اين گونه همايش ها بايد مکاني براي ترسيم خطوط راهنما براي هدايت پژوهشگران عرصه آموزش شيمي به سمت طراحي و اجراي پژوهش ها براي حل مشکلات موجود در آموزش شيمي باشد. وي همچنين بر لزوم تلاش برگزارکنندگان و مديران کنفرانس براي شناسايي استعدادهاي نيروهاي نخبه، توانمند و نوآور در عرصه آموزش شيمي و معرفي آنان به جامعه آموزشي کشور تاکيد کرد.

گزارش قدس از وضعیت امکانات کمک آموزشی، اتاق های متروکی به نام آزمایشگاه، روزنامه قدس، 23 آبان ماه 1385

يكي از اصول آموزش مدارس در سطوح بين المللي، وجود آزمايشگاهها و كارگاهها براي تجربه كردن آموزه هاي تئوري است تا دانش آموز بتواند با ساختن و خراب كردن و ديدن و لمس کردن آنچه را که در ساعتهاي كسالت آور و خشك درس مي آموزد به عينه مشاهده كند و اين مسأله، تجسم عيني اين ضرب المثل است كه "شنيدن كي بود مانند دیدن".

به نظر مي رسد كه در حال حاضر توجه لازم به آزمايشگاهها نمي شود و مدت زمان لازم در اين راستا اختصاص نمي يابد، درحالي كه براساس اعلام و نظر كارشناسان بايد تا 50 درصد از ساعتهاي آموزشي، به آموزش عملي اختصاص يابد، كه ظاهراً ما تا رسيدن به اين امر هنوز فاصله زيادي داريم.

مهدي ناصري، مديركل دفتر آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: البته هنوز تا رسيدن به اين حد كه هر دانش آموز به تنهايي آزمايشها را با امكانات ويژه انجام دهد فاصله زيادي داريم.

چراغ خاموش آزمايشگاه مدارس، روزنامه ایران، سال پانزدهم، شماره 4146، 26 بهمن ماه 1387

يكي از ويژگي هاي سيستم هاي آموزشي پيشرو استفاده از تكنولوژي آموزشي و در بعدي فراتر تأكيد بربعد عملي آموزش است. چنين برداشت مترقي از آموزش باعث مي شود تا معماري يك مدرسه طرح و نقشه متفاوتي را پيش رو بگذارد. از همين روست كه مدارس تنها نيمكت و تخته سياه نيستند. كتابخانه ها، آزمايشگاه ها و حتي سالن هاي بازي اجزاي جدانشدني ساختار يك مدرسه هستند. آزمايشگاه هاي علوم و حتي ابعاد عملي تر برخي دروس ديگر مانند نمايش فيلم و عكس تأثيرگذارترين بخش آموزش دروس به حساب مي آيند. شايد به همين دليل است كه هنوز خاطره آزمايش تعيين گروه خوني يا رشته هاي يك برگ در خاطر دانش آموزان باقي است. اين همه تأكيدي است بر حفظ و گسترش شيوه هاي آموزشي كه هر چه پاياتر و كاراتر است. در حقيقت آزمايشگاه ها و مربيان آزمايشگاهي يك تفنن يا حاشيه نيستند، بلكه نيازمند تجهيز باروري و اندكي نگاه جدي تر هستند.

در نهايت كيفيت آموزش ها و نگاه درازمدت آموزشي مي تواند انگيزه دانش پژوهي و كارايي را در جمعيت چند ده ميليوني دانش آموز كشور، پديد آورد و حداقل اين كه مباني پذيرفته شده و ضروري آموزشي به سمت حذف شدن و يا كمرنگ شدن پيش نروند.

روحيه پژوهشگري را در آزمايشگاه مدارس تقويت كنيم، روزنامه کیهان، شماره 19489، 27 مهر 1388

انديشه اي به خلاقيت و توليد دست پيدا مي كند كه در فرصت يادگيري بارها و بارها عرصه آزمايش و پژوهش را تجربه كرده باشد. حفظ طوطي وار مطالب نه تنها در حافظه بلندمدت دانش آموز جا نمي گيرد، بلكه در حافظه كوتاه مدت نيز به صورت تمام و كمال باقي نمي ماند. يادگيري ناقص بدون پايه هاي پژوهشي چگونه مي تواند در آينده كاربري داشته باشد؟ به خيل عظيم ترك تحصيلي ها كه توجه كنيم متوجه نقص بزرگ سيستم آموزشي يعني جدايي يادگيري از عرصه پژوهش و تحقيق خواهيم شد.
اين نقص زماني بيشتر خودش را نشان مي دهد كه دروس وابسته به مشاهده عيني در حين تدريس بيش از دروس ديگر مظلوم واقع شده و حق مطلب به هيچ وجه ادا نمي شود.

دانش آموز در بدو ورود به دوره راهنمايي به دنبال ديدن چيزهاي جديد است. در اولين روز حضور خود سر كلاس مجبور است مولكول را ذهني ترسيم كند، بعد آن را شكسته و به اتم برسد. ساختار اتم را ياد بگيرد، حركت آن را در فضاي ذهني خود در سه حالت مايع، جامد و گاز ببيند. يا بدتر از آن بعد از يادگيري تئوري با آزمايش هايي روبرو شود و جواب هايي به آنها دهد كه حتي وسيله سالم جهت ديدن آن در آزمايشگاه موجود نيست. الزام داشتن محيط كاربردي و درعين حال پيشرفته آزمايشگاه براي تفهيم بهتر دروس هرچه مقطع تحصيلي بالاتر مي رود، ضروري تر است.

گزارشی از یک کارگاه آموزشی، مجله رشد آموزش شیمی، دوره بیست و دوم، شماره 2، زمستان 1387

"آزمايشگاه در مقياس خُرد" «، عنوان كارگاهى بود كه در دومين روز از خرداد ماه سال جاری در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه ريزى درسى ترتيب يافت. در اين كارگاه كه هدف از برگزارى آن، ایجاد بستر مناسب جهت تغییر نگرش معلمان نسبت به کارهای عملی و آزمایشگاهی در حوزه ی درس شیمی بود، آقاى عباس على زمانى و خانم ها ليلا يوسفى و راضيه بنكدار به عنوان مجريان کارگاه در جمع معلمان شيمى استان تهران حضور يافتند. در آغاز اين کارگاه كارشناس مسئول گروه شيمى دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی، در زمينه ى هدف از برگزارى اين كارگاه به گفت و گو با حاضران پرداخت.

دكتر ارشدى: "چنانچه همكاران گرامى آگاهى دارند، در نظام آموزشى جديد، برنامه­ى درسى در سه زمينه­ى دانش، نگرش و مهارت اهدافى را دنبال مى­ كند. بُعد مهارتى كه يكى از اهداف مهم برنامه­ى درسى است به دو بخش ذهنى و عملى تفكيك شده است تا در پرورش استعدادهاى فراگيران به ابعاد گوناگون توجه شود. به اين ترتيب در كنار استفاده از توانايى­هاى جسمى، ذهن دانش­آموز نيز به فعاليت مى­پردازد. گنجانيدن بخش آزمايشگاه در كتاب­هاى درسى شيمى در راستاى تحقق اين هدف بوده است. اما همين ادغام درس با آزمايشگاه باعث شد كه كارهاى عملى مورد بى­ توجهى قرارگيرد و از آن­جا كه در انجام فعاليت­هاى آزمايشگاهى، الزامى وجود نداشت، برخى از همكاران در پرداختن به آن رغبت كم­ترى از خود نشان می­ دادند.

اما در توضيح اين­كه چرا جهان در حوزه ­ى آموزش، به سمت كارهاى آزمايشگاهى در مقياس خرد توجه نشان م­دهد بايد گفت كه در اجراى فعاليت­هاى عملى همواره خطر، سلامت و ايمنى آزمايش­ كنندگان را تهديد می­كند. بسيارى از مواد شيميايى سمى و آتش­گيرند و در نتيجه­ ى تماس موضعى و تنفسى می توانند اثرهاى نامطلوبى داشته باشند. پس، استفاده از روش­هايى كه در آن­ها تماس كم­ترى با مواد شيميايى وجود داشته باشد ايمنى را بهتر و بيش­تر تأمين مى ­كند. هم­چنين وقتى از مواد به مقدار كم استفاده مى ­شود ضايعات آزمايش­ ها حجم ­كمترى خواهند داشت و اثر آلودگى مواد در محيط كم­تر خواهد بود. با توجه به جمعيت دانش­ آموزان و امكانات محدود، به­ نظر مى ­رسد پياده كردن اين شيوه، مناسب باشد. هدف از برگزارى اين كارگاه نيز، نخست ايجاد تغييرى در نگرش همكاران نسبت به كارهاى عملى بود.