به وب سایت شرکت اکسیر دانش کاسپین خوش آمدید.
????? ??????
چاپ

شرکت اکسیر دانش کاسپین به منظور آشنایی دبیران محترم و باتجربه کل کشور، برگزاری کارگاه های آموزشی متعدد را در نقاط مختلف کشور در دستور کار خود دارد. این شرکت در این راستا تا به حال توفیق برگزاری چهار کارگاه را داشته است که شرح تاریخ و محل برگزاری آن ها در ذیل آمده است.

از دبیران محترم شیمی و سرگروه های گروه شیمی در هر استان که علاقه مند به شرکت در این برنامه ها می باشند، دعوت می شود جهت برگزاری این کارگاه ها در استان مربوطه اطلاعات تماس خود را در قسمت پیام های شما، اعلام نمایند.

1- در تاریخ 87/3/2 با حضور 24 نفر از معلمان مناطق مختلف تهران، کارگاهی در محل دفتر تالیف کتاب های درسی واقع در خیابان ایرانشهر برگزار شد.

2- در تاریخ 87/3/23 گروهی دیگر از معلمان شهر تهران در دفتر تالیف کتاب های درسی دور هم جمع شده و در کارگاه شماره 2 شرکت نمودند.

3- شرکت اکسیر دانش کاسپین در تاریخ 87/9/12 نیز سومین کارگاه آموزشی خود را بنا به درخواست آموزش و پرورش منطقه یک تهران با حضور 43 نفر از دیبران شیمی در محل دبیرستان نظر برگزار نمود.

4- این بار در استان زنجان، کارگاهی با عنوان آشنایی با آزمایشگاه شیمی در مقیاس خرد microscale chemistry، با حضور 11 نفر از دبیران شیمی دوره متوسطه از این استان در تاریخ 88/10/25 در محل مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان برگزار گردید.