به وب سایت شرکت اکسیر دانش کاسپین خوش آمدید.
???????

 

         کیت های آزمایشگاهی در مقیاس خرد، در سه سری تولید شده اند

  

          1) خردآزما (1) : این مجموعه آزمایشات مربوط به سال­های اول و دوم دبیرستان را مطرح کرده که با کمک توضیحات روشنی که در کتاب­های آن­ها آمده است، به صورت کاملا عملی قابل اجرا می­باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) خردآزما (2) : این مجموعه آزمایشات مربوط به سال سوم دبیرستان را توضیح می­دهد.

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

3) خردآزما (3) : این مجموعه آزمایشات مربوط به دوره­ی پیش­دانشگاهی را بیان می­کند.

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت اکسیر دانش کاسپین به دنبال استقبال گسترده دبیران محترم سراسر کشور و پیشنهادات این عزیزان به خصوص در هفتمین کنفرانس آموزش شیمی که در شهریور ماه گذشته در شهر زنجان و در دانشگاه زنجان برگزار گردید، محصولات خود را گسترش داده است:

4) جعبه مواد شیمیایی: شامل کلیه مواد محلول و جامد مورد نیاز برای 4 سال دبیرستان

5) خردآزما کلاس ب: وسایل آزمایشگاهی خردآزما بدون مواد شیمیایی