به وب سایت شرکت اکسیر دانش کاسپین خوش آمدید.
برگزاری دوازدهمین کارگاه آموزشی در شیراز

دوازدهمین کارگاه آموزشی شیمی در مقیاس خرد در آموزش و پرورش ناحیه 4 شیراز پایتخت شعر و شاعری ایران برگزار شد. استقبال کم نظیر معلمان این ناحیه بر دلگرمی ما افزود. حدود 25 دبیر شیمی در این جلسه حضور داشته و با انجام آزمایشهای طراحی شده با کارکرد خردآزما آشنا شدند.